Tìm kiếm

Google

HĐNGLL

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Trường
Ngày gửi: 20h:53' 01-09-2009
Dung lượng: 244.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn 3 tháng 9 năm 2007
Ngày dạy tháng 9 năm 2007

Chủ điểm tháng : 9
( Từ tiết 1 đến tiết 12 )

Truyền thống trường

A. Mục tiêu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Hiểu được truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp trung học cơ sở.
- Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp, của trường.
- Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền
thống tốt đẹp đó.
B. Phương tiện dạy học:
- Tranh ảnh về nhà trường.
- Thăm phòng truyền thống Đoàn - Đội của trường.
C. Tiến trình hoạt động dạy học:

Tiết 1 - 4 - 7 - 10: Chào cờ đầu tuần
Do đồng chí Hiệu trưởng điều khiển và phát động thi đua.
1 - Nội dung:
Báo cáo các hoạt động của trường, lớp năm học 2005 - 2006
Xác định nhiệm vụ của năm học 2006 - 2007.
Mục tiêu phấn đấu của năm học 2006 - 2007.
Đề ra một số biện pháp thực hiện.
Nêu nhiệm vụ, nội qui, qui định của trường.
2 - Hình thức:
Tập trung toàn trường trước cờ.
Ngày soạn 3 tháng 9 năm 2007
Ngày dạy tháng 9 năm 2007
Tuần 1:
Tiết: 2 Bầu cán bộ lớp
I. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.
Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trọng mọi hoạt động của lớp.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động năm học mới.
Bầu cán bộ lớp mới.
b) Hình thức:
Báo cáo và thảo luận.
Bầu cán bộ lớp.
III. Chuẩn bị hoạt động:
a) Phương tiện:
Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
Phiếu bầu.
Một số tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Cán bộ lớp họp để:
+ Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
+ Thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học mới.
+ Phân công chuẩn bị cụ thể: Viết tổng kết năm cũ và phương hướng hoạt động năm học cuối cấp, điều khiển chương trình, thư ký, trang trí lớp, một số tiết mục văn nghệ...
Giáo viên chủ nhiệm góp ý kiến cho bản dự thảo tổng kết nói trên.
Mỗi Học sinh chuẩn bị ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động của lớp và lựa chọn cán bộ lớp mới.
IV. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động:
b) Thảo luận:
Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
c
 
Gửi ý kiến

Hướng nghiệp.